Tsuki No Uta – Ai No Senshi & Tuxedo Mirage

Tsuki No Uta just released two new songs : Ai No Senshi and Tuxedo Mirage :)